สินค้า: เครื่องกรองน้ำเต้าหู้

เครื่องกรองน้ำเต้าหู้

แยกกาก แยกน้ำในตัว มี 2 ขนาด 

- ขนาด 110 (เครื่องเล็ก)

- ขนาด 130 (เครื่องใหญ่)

 

Visitors: 30,581