สินค้า: เครื่องปั่นน้ำผลไม้

เครื่องปั่นน้ำผลไม้

รุ่น: 4 ใบพัด และ 6 ใบพัด

ขนาด: 10" 13" 16" 

Visitors: 30,318