สินค้า: หั่นหนังหมูทำแหนม

หั่นหนังหมูทำแหนม

มี 3 ขนาด:

เส้นเล็ก เส้นกลาง เส้นใหญ่

 

Visitors: 29,384