ใบมีด

ใบมีด

บอร์ 12 จากประเทศเช็กโกฯและประเทศจีน

เบอร์ 22 จากประเทศเช็กโกฯและประเทศจีน

เบอร์ 32 จากประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น เช็กโกฯ ประเทศจีน

เบอร์ 42 รุ่นสแตนเลส(โค้งหรือกงจักร) จากประเทศเยอรมันและญี่ปุ่น

เบอร์ 52 รุ่นสแตนเลส(โค้งหรือกงจักร) จากประเทศเยอรมันและญี่ปุ่น

Visitors: 30,581